РАВЕНСТВО И ЕГАЛИТАРИЗЪМ
Опит за осмисляне на социалната държава
автор: СТИЛИЯН ЙОТОВ
област: Социология, Философия
РАВЕНСТВО И ЕГАЛИТАРИЗЪМ
Поредица:
Други
Обем:
310 стр.
Илюстрации:
Формат:
140 х 200 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
954-540-038-2
Издание:
първо издание, януари 2004 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
10.00 лв.

Тази книга е един от малкото опити в България да се осмисли социалната държава – какво представлява тя, към нея ли се стремим, това ли е типът държава, необходим на страната ни. Авторът, известен специалист в областта на философия на правото, не дава рецепти на политиците ни, но тази книга би могла да им служи за основа на вземаните от тях решения.

"Основната теза, която възнамерявам да докажа в изследването си, е валидността на два принципа: (а) социалното равенство има презумптивна валидност и (б) легитимните и нелеги-тимните неравенства зависят от отговорността на действието. Тази двойна теза е експлицирана от едни теории и е проверена чрез критиката на други. Освен това тя е разгледана, веднъж, регулативно, като формално определяща за разпределението, и, втори път, реално, като основа за материалната структура на социалната държава."

Стилиян Й. Йотов (1960 г.) е доктор на философските науки и доцент по философия на правото във философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Гост-професор в Европейския университет "Виадрина" (Германия). Автор на Въведение във философия на правото (1995), Справедливост и респект (2001), Етика и мултикултурализъм (2003). Преводач на трудове на Ю. Хабермас и Т. В. Адорно.