НА ПРАГА НА МИНАЛОТО
Есета за фотографията
автор: ЗИГФРИД КРАКАУЕР
област: Философия
НА ПРАГА НА МИНАЛОТО
Поредица:
Punctum
превод Стилиян Йотов
Съставителство и встъпителна студия Филип Деспоа „Биография в образи“ – Мария Зинферт
Обем:
156 стр.
Илюстрации:
43 ч/б илюстрации
Формат:
200 х 185 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-144-2
Издание:
Първо, юни 2020 г.
Графично оформление:
Графично оформление и корица Илко Грънчаров
Цена:
20 лв.

На прага на миналото обединява всички самостоятелни текстове на Зигфрид Кракауер — един от големите мислители на XX в., посветени на фотографията. Те са възникнали между 1927 и 1951 г., писани са съответно в Германия и в САЩ, на немски и на английски. Подборът и събирането им на едно място е дело на изследователи в Канада, които са реконструирали теоретическите занимания на Кракауер с фотографската медия, както и архива му с лични снимки.

Изправен пред масовото разпространение на фотографията, на което самият той е и свидетел, Кракауер е един от първите, който схваща цялата необходимост да се развие критически анализ на фотографията, както и да се научим да мислим за модерността като цяло с помощта на тази нова форма на възпроизводимост.

Българската версия на проекта На прага на миналото идва да попълни оскъдната литература (след Ролан Барт, Валтер Бенямин, Сюзан Зонтаг), осмисляща фотографията като медия. Тя е насочена не само към специалисти — изкуствоведи, философи, културо-лози, но и към широката общност на фотографите — професионалсти и любители.

Зигфрид Кракауер (1889—1966) е сред великите германци, оставили своя отпечатък върху интелектуалните идеи на XX вeк. Блестящ социолог (социология на масовата култура, социология на киното), философ, теоретик на киното и кинокритик, романист, есеист и журналист. Сред прочутите му книги са „От Калигари до Хитлер. Психологическа история на немското кино“ (1947) и „Природата на филма“ (1960). А през 2016 г. АГАТА-А издаде студиите му „Детективският роман“ и „Служителите“ — първото емпирично социологическо изследване в Германия. Текстовете в „На прага на миналото“ излизат за първи път на български език. Публикувани от Кракауер на прехода между 20-те и 30-те години на ХХ в. в качеството му на редактор на културните страници на всекидневника Франкфуртер Цайтунг, както и по-късно, през 50-те по време на американския му период, те представляват блестящ теоретичен ескиз на фотографията.