БЪЛГАРСКА КИРИЛСКА ЕПИГРАФИКА. IX-XV ВЕК
автор: СТЕФАН СМЯДОВСКИ
област: Медиевистика, Палеография
БЪЛГАРСКА КИРИЛСКА ЕПИГРАФИКА. IX-XV ВЕК
Поредица:
Studia Classica
Предговор проф. д-р Елка Бакалова
Обем:
264 стр.
Илюстрации:
Формат:
180 х 225 мм
Подвързия:
Мека
ISBN:
954-540-001-3
Издание:
Българска, първо издание, 1993 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
20.00 лв.
ЗА КНИГАТА
Книгата на Стефан Смядовски за старобългарските и среднобългарските епиграфски паметници е необичайна и рядка, из една област с подчертано езотеричен характер, непопулярна, но изключително важна за историята на българската култура. Всеки, който се интересува поне малко от историята на българските земи, знае, че в тях са намерени много надписи, че те са ценни, а може би и това, че много от тях са трудни за разчитане. Но колцина са онези, които знаят какво точно е съдържанието на тези надписи? Каква е тяхната функция? Какви социални структури, ритуали, вярвания и идеи ни предават те? На тези въпроси или по-точно на много от тях читателят ще намери отговор в книгата.

Пред вас е пръв по рода си опит да се систематизират всички открити и публикувани до днес епиграфски паметници (каменни и стенописни) до XV век, а също така да се разгледат в техния естествен и възможно най-пълен историко-културен контекст.

Книгата представлява фундаментално изследване на българското кирилско епиграфско наследство от периода IX-XV век като специфичен феномен на средновековната цивилизация.

ЗА АВТОРА
Стефан Смядовски е роден през 1948 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климен Охридски". Занимава се с история на българския език. Старши научен сътрудник в Института за български език към БАН. В момента преподавател в Университета в Клермон Феран (Франция).
Името на Стефан Смядовски е добре познато на палеолингвистисти, археолози, историци, изкуствоведи, на специалисти по средновековна култура. Автор е на много статии, публикувани в специализирани научни издания, и на монографията Земенските стенописи.
За фундаменталното изследване "Българска кирилска епиграфика. IX-XV век" през 1990 г. на Стефан Смядовски е присъдена научната степен Доктор на науките. Преработен и допълнен, този труд излиза и като негова първа книга.