Етика и мултикултурализъм
Градивни елементи и скици
автор: СТИЛИЯН ЙОТОВ
област: Философия
Етика и мултикултурализъм
Поредица:
Други
Обем:
336 стр.
Илюстрации:
Формат:
140 х 200 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
954-540-036-6
Издание:
първо издание, януари 2004 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
10.00 лв.

Номинация за Годишната награда на философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (2004).
Номинация за Националната награда "Хр. Г. Данов", категория "Българска хуманитаристика" (2005).

„Мултикултурализмът изтъква момента на ценността на всяка отделна култура за онези, които я споделят; етиката се опитва да удържи една разумна концепция за равенство, в която се зачита всеки в неговата другост и се компенсират незаслужените щети, но не за сметка на общото съгласие, просмукано от своя страна не в културата изобщо, а само в политическата култура, и не чрез съдбовно предрешаване на културната принадлежност на бъдещите поколения, а чрез възможност всеки да избере дали да я запази, или не.“

Стилиян Й. Йотов (1960 г.) е доктор по философия и доцент по философия на правото в СУ „Св. Кл. Охридски“. Гост-професор в Европейския университет „Виадрина“ (Германия). Автор на много научни публикации у нас и в чужбина, както и на книгите Въведение във философия на правото (1995), Справедливост и респект (2001). Преводач на трудове на Ю. Хабермас и Т. В. Адорно.