Пределите на субекта
За културологичния обрат в социалните науки
автор: Боян Знеполски
област: Социология, Философия
Пределите на субекта
Поредица:
Други
Обем:
204 стр., резюме на английски
Илюстрации:
Формат:
140 х 200 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-056-8
Издание:
първо издание, ноември 2007 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
10.00 лв.

Тази книга е посветена на субективността, разума, действието, етиката и идеологията. Във всяка от тези категории се стремя да снема напрежението между две алтернативни “агрегатни” състояния. От едната страна е разредената атмосфера на чистата теория: понятията, които анализирам, по произход са философски, спекулативни, метафизични. В тях стремежът да се преодолее гравитацията на партикуларните общества и култури, за да се постигне знание за универсално човешкото, се преплита с паралелния стремеж да се преодолее хетерономията, произтичаща от социалния и културния произвол, за да се достигне до едно помирено човечество, чиито правила и закони са израз на неговата свободна воля. От другата страна е бързият поток на постмодерните времена, който размива всички граници и всички твърдини, забърквайки един весело-тъжен коктейл от културни многообразия, множествени идентичности и фриволни индивидуалности, чиято временна победа над универсалните морални императиви и унифициращите категории оставя след себе си смут и несигурност.

Боян Знеполски (1968 г.) е доктор по философия и социални науки. Научната си степен получава във Висшето училище по социални науки (EHESS) в Париж, Франция. Доцент е в катедрата по социология към Философски факултет на СУ «Св. Климент Охридски». Споциализирал е в изследователски центрове във Франция, Холандия, Великобритания и Германия. Автор е на монографията «Херменевтични парадигми» (София, АГАТА-А, 2004), както и на редица студии и статии, преводач е на Милан Кундера и на философските есета на Морис Мерло-Понти.