ОТ ЧЕСТНИЯ ПОЯС НА БОГОРОДИЦА ДО КОЛАНЧЕТО ЗА РОЖБА
Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова
автор: съставители Мила Сантова, Бисерка Пенкова, Ива Станоева, Миглена Иванова
област: Етнология, История на изкуството, Културна антропология, Фолклор
ОТ ЧЕСТНИЯ ПОЯС НА БОГОРОДИЦА ДО КОЛАНЧЕТО ЗА РОЖБА
Поредица:
Други
Обем:
274 стр.
Илюстрации:
109 ч/б илюстрации
Формат:
165 х 240 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-069-8
Издание:
първо, април 2010 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
20.00 лв.

Този сборник е достоен израз на респекта и почитта към една от най-ярките и мащабни фигури в българското изкуствознание – проф. Елка Бакалова, чл.-кор. на БАН, по повод на нейната 70-годишнина. Авторите – нейни ученици и колеги, живеещи и работещи в България и извън границите й, са утвърдени изследователи в различни направления на изкуствознанието и културната антропология.

Заглавието на сборника илюстрира диапазона както на представените изследвания, така и на научните изследвания на юбиляра. Хронологично те се простират от раннохристиянския период до наши дни. Тематично – от проблемите на средновековната археология и стенописи, през изкуството на поствизантийския период и Възраждането. Уникално е и съчетаването на учени от толкова много области на хуманитаристиката - изкуствоведи, филолози, археолози, етнолози, музиколози, като всеки материал е подчинен на мисълта да отрази по някакъв начин многообразието на културното наследство по българските земи.

Сборникът е обърнат към изключително широк кръг читатели – специалисти и любители, студенти и докторанти от всички споменати области.

Високото научно ниво на статиите и интересните и важни теми, които те разглеждат, правят сборника търсен не само у нас, но и в чужбина – от медиевисти, византолози, изкуствоведи, българисти. Традиционната за подобни издания обширна библиография на юбиляра още повече увеличава стойността на сборника.

Още»