ПОЕТИКА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО
автор: Красимир Крумов
област: Изкуства, Кино, Културология
ПОЕТИКА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО
Поредица:
Други
Обем:
488 стр.
Илюстрации:
Формат:
140 х 215 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-085-8
Издание:
първо издание, 2013 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
25 лв.

ПОЕТИКА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО представлява опит да се създаде теория на българското киномислене, на неговите генетични кодове, архетипи, нагласи, митопоетически канон и манталитет в класическия му половинвековен период на съществуване от края на 40–те до края на 90-те години на миналия век В контекста на една преди всичко дескриптивна и оперативна кинокритическа традиция книгата си поставя за задача да изработи надеждни познавателни методи и категории на мисленето за феномена на българската кинокултура и да я открои в нейната специфика и типологии сред другите феномени на родната култура, както и сред общоевропейския киноконтекст.

И всичко това – на фона на двадесет и две блестящи есета за любими български филми, част от които бяха публикувани за пръв път във в-к КУЛТУРА в периода 2000-2006 г.

Красимир Крумов (Грец) , сценарист и режисьор на филмите Екзитус (1989, по едноименната новела на Златомир Златанов), Мълчанието (1992), Забраненият плод (1994), Под едно небе (2003), Смисълът на живота (2004), Нощ и ден (2005), Светото семейство (2008) – удостоени с награди на наши и международни кинофоруми.
Автор на романите Удавникът (изд. Български писател, 1989), Духът на престъплението (1993), на два тома Неведоми пътища (2000, 2002). Автор на Поетика на киното (2000; второ преработено издание 2012) .

Гостуващ преподавател по кинодраматургия и кинорежисура в Берлинската академия за кино и телевизия.

Член на Съюза на българските филмови дейци.
Член на Европейската филмова академия.