ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И ПРАВА
автор: СТИЛИЯН ЙОТОВ
област: Философия
ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И ПРАВА
Поредица:
Други
Обем:
400 стр.
Илюстрации:
Формат:
140 х 200 мм
Подвързия:
Мека корица
ISBN:
978-954-540-114-5
Издание:
първо издание, ноември 2016
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
20 лв.

В хода на работата над тази книга постепенно осъзнах, че достойнството може да има и по-скромна, но затова пък решаваща роля. То не просто подзижда универсално системата на основните права, а в дадени моменти определя някои от тези права по „абсолютен“ начин, т.е. дефинира валидността им без изключения. Този юридически прочит на достойнството ми изглежда по-убедителен от доюридическия и дополитически морално-фундиращ вариант. В него сякаш отекват думите на Валтер Бенямин за „шрапнелите на месианското“, за промъкването на месианското през „малка вратичка“.

Стилиян Йотов (1960) е доктор на философските науки, професор по история на философията и философия на правото в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на книгите Справедливост и респект (2000), Етика и мултикултурализъм (2003), Равенство и егалитаризъм (2004), Хабермас и претенциите на автономията (2006). Редактор и преводач от немски на трудове на Теодор В. Адорно, Макс Хоркхаймер, Зигфрид Кракауер, Юрген Хабермас.

Носител на Годишната награда за най-добър превод на Съюза на преводачите в България (2016, категория хуманитаристика) за превода на Детективският роман и Служителите от Зигфрид Кракауер.СЪДЪРЖАНИЕ

Кант

За уважението, или как да фантазираме с Кант / 17
Какво значи да си лице в морала и в правото / 38
Критика на автономията / 56
Автономия и достойнство / 67
Човешко достойнство и себеуважение / 79
Кант и основанията на социалната политика / 103
Социална критика и солидарност / 127
Правата
За логиката и значението на правата – една равносметка / 149
За разпределянето на задълженията / 171
Можем ли и трябва ли да мислим субективните права независимо от идеята за човешки права и бива ли да го правим? / 192
Човешките права – спомени в бъдещето / 220
Нуждаем ли се от право на демокрация? / 239
„В чие име?“ – смяна на парадигмата в наказателната политика / 259
Опитите за ислямска харта на правата и тяхното обосноваване / 272
На прага на живота
Не признава ли нуждата закони? / 293
Дните ми са в твоите ръце / 312
На военната пътека
С Кант на война / 343
Тероризмът като патология? / 364
Мобилност, мобилизация, отговорност / 382