Живописната инвенция в нидерландската книжна украса през Късното средновековие
Игровото отношение между илюзия и смислово значение
автор: Джеймс Х. Мароу
област: История на изкуството
Живописната инвенция в нидерландската книжна украса през Късното средновековие
Поредица:
Tesserae
превод от английски Никола Георгиев, научна редакция и приложения Тодор Тодоров
Обем:
74 стр.
Илюстрации:
речник на термините, показалец, 78 цветни илюстрации
Формат:
200 х 285 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-048-3
Издание:
първо издание, 2007 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
20.00 лв.

Ръчно украсените книги, създадени в Нидерландия през Средновековието, се отличават с удивителната творческа находчивост на своите автори и са будели възхищение не само през своята епоха; те продължават да очароват зрителите и в наши дни. Художниците на фламандски илюстрирани ръкописи експериментират, често пъти със замах и вдъхновение, с всички аспекти на книгооформянето, като манипулират елементи на формàта, решението на страницата, шрифта, декорацията и илюстрацията по съвършено нови и интригуващи начини. В настоящата книга Д. Х. Мароу разглежда характерните особености на много от най-богато украсените ръкописи, създадени от водещи фламандски миниатюристи през ХV и ХVІ век, като се спира както на особените похвати,  които тези творци са прилагали при изграждането на книгата, така и на начините, по които са използвали новаторските си открития, за да осветлят и да предадат по-ярко смисловото значение на нейното съдържание.
Авторът показва как художници и оформители разчупват преградите между различните компоненти на ръкописната книга, как самите форми на някои ръкописи се превръщат в своего рода образ, как шрифтът понякога става декорация или един от няколкото илюзионистично третирани елементи или полета на страницата и как декорация и илюстрация се преплитат по разнообразни, често пъти остроумни и провокиращи зрителя начини. През този последен етап от еволюцията на средновековната книга най-именитите фламандски илюстратори променят коренно структурната динамика на страницата, разширяват нейните зони на визуално и живописно въздействие и използват необичайни съпоставяния на сюжети и мащаби, на гледни точки и различни разновидности на живописния илюзионизъм, за да напътстват зрителя отвъд земната реалност, да извикват многобройни и алтернативни нива на истина, и така са водели до дълбоки промени в начина на възприемане и разбиране. Пред нас е едно проницателно изследване на тези процеси в Нидерландия и на тяхната роля за поставянето и решаването на проблеми, които имат съществено значение за характера и въздействието на изобразителните изкуства.

Джеймс Х. Мароу е първият титуляр на катедрата на името на Ван дер Вайден и Пол и Дора Янсен при Католическия университет в Льовен, Белгия. Той е професор в Принстънския университет, старши научен сътрудник в Отдела за ръкописи и редки книги при Музея за изобразително изкуство Уолтърс (Бaлтимор, САЩ) и почетен пазител на илюстрованите ръкописи при музея Фицуилям в Кеймбри­дж, Англия. Автор на пространни изследвания върху късносредновековното изкуство на Нидерландия, Мароу посвещава особено внимание на илюстрираните ръкописи и на проблемите на смисловото значение в произведенията на религиозното изкуство.