СЪРБИТЕ СРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ
автор: Сима М. Чиркович
област: История, Културна антропология
СЪРБИТЕ СРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ
Поредица:
История, Антропология, Религии
Превод от сръбски Стефан Стоянов
Предговор към българското издание и научен консултант Сърджан Пириватрич
Научен редактор Иван Билярски
Обем:
452 стр. текст, 16 карти; библиография, именен показалец
Илюстрации:
35 ч/б илюстрации
Формат:
165 х 215 мм
Подвързия:
мека подвързия / твърда подвързия
ISBN:
978-954-540-120-6 – мека подвързия / 978-954-540-123-7 – твърда подвързия
Издание:
първо, май 2017 г.
Графично оформление:
Графично оформление и корица Илко Грънчаров
Цена:
мека корица – 25 лв. / твърда корица - 35 лв.

Пред българските читатели е феноменалната книга на Сима М. Чиркович „Сърбите сред европейските народи“, която идва, за да запълни една огромна културна празнина в познанието ни за съседите. Със своята забележителна ерудиция Сима Чиркович стига до цялостно хронологично представяне на по-важните аспекти от историческото развитие на сръбския народ от заселването му на балканските територии на Римската империя през VII век чак до най-ново време, историографски опит да се осветли съществуването на сърбите, като се вземат предвид факторите от изключително значение за възникването, развитието и запазването им като обществена група. Брилянтен синтез на границата на „класическата“ историография и философията на историята. Книгата предлага и богат научен инструментариум – множество черно-бели илюстрации, исторически карти, подробна библиография и именен показалец.

Сима М. Чиркович (1929-2009) е един от най-значимите медиевисти в Югоизточна Европа, уважаван професор в Университета в Белград и член на Сръбската Академия на науките и изкуствата, историк, чиито трудове с теми от средновековната история днес са общо съкровище на балканската и европейската историография. През 2004 г. излиза книгата „Сърбите“ (The Serbs), писана по покана на оксфордското издателство Blackwell за неговата поредица „Народите на Европа“ (The Peoples of Europe). По-късно за сръбското издание заглавието е разширено, „Сърбите сред европейските народи“, което запазва връзката със заглавието на първото английско издание и загатва за преглед на етническото развитие в сравнителен план. Именно това издание (допълнено с още илюстративен материал и подробна библиография) сега е в ръцете на блгарския читател.