САМУИЛОВАТА ДЪРЖАВА
Обхват и характер
автор: СЪРДЖАН ПИРИВАТРИЧ
област: История, Медиевистика
САМУИЛОВАТА ДЪРЖАВА
Поредица:
История, Антропология, Религии
Превод от сръбски Стефан Стоянов
Предговор проф. д-р Васил Гюзелев, научен консултант
Научна редакция д-р Бисерка Пенкова
Обем:
272 стр., индекс
Илюстрации:
Формат:
140 х 215 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
954-540-020-X
Издание:
първо, септември 2000 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
9.00 лв.

"С голяма радост предавам моята книга на съда на българските читатели. Изключително ми е приятно, че тя ще се появи на езика на съседния приятелски български народ."

Сърджан Пириватрич
Белград, януари 2000 г.
Из предговора към българското издание

Историята на България през последната четвърт на X и първите две десетилетия на XI век, история на епичния сблъсък на Българското царство с Византийската империя, отново е обект на историческо изследване, този път от младия сръбски историк Сърджан Пириватрич. Написана изключително елегантно като стил, завладяваща почти като криминален роман, с виртуозна интерпретация на историческите извори и свидетелства (някои от които приведени за първи път тук) книгата демонстрира един нов подход към нашата история и заедно с това блестящата ерудиция на младия сърбин.

"След изложението на Васил Н. Златарски в неговата знаменита История на българската държава пред Средните векове (т. 1, ч. 2, С., 1927, 633-790) тази книга е най-доброто, което е написано върху този период от нашата история. За да подчертая таланта и постижението на младия автор, натрапва ми се едно сравнение. На 21-годишна възраст през 1875 г. Константин Иречек (1854-1918) написа своята История на българите, с която влезе в историческата наука и си създаде име на голям познавач на балканската история. На 29-годишна възраст подир 120 години Сърджан Пириватрич написа историята на Самуилова България и с книгата си заема достойно място сред нейните изследвачи."

проф. д-р Васил Гюзелев

Сърджан Пириватрич (1966 г.) е един от младите талантливи представители на Белградската византоложка и медиевистична школа, извоювала завиден авторитет в европейската и световната хуманитарна наука. (Нека не забравяме, че Георги Острогорски е един от най-големите византинисти на нашето време.) Завършва история в Белградския университет, специализира история на Византия. От 1991 до 1999 г. е асистент в катедрата по история на Византия на Белградския университет. От 1999 г. е научен сътрудник във Византоложкия институт при Сръбската академия на науките. Специалист по византийска и балканска средновековна история. Автор на редица статии в престижни научни списания. Защитен като докторска дисертация (1995 г.) и впоследствие частично допълнен, текстът на Самуиловата държава излиза за първи път като книга през 1997 г. в Белград.