КУЛТЪТ КЪМ СВЕТЦИТЕ
Възход и функции в латинското християнство
автор: ПИТЪР БРАУН
област: История, История на религиите, Културна антропология
КУЛТЪТ КЪМ СВЕТЦИТЕ
Поредица:
История, Антропология, Религии
Превод от английски д-р Оксана Минаева
Предговор и научна редакция проф. д-р Елка Бакалова
Предговор на проф. Питър Браун към българското издание
Обем:
208 стр., индекс
Илюстрации:
Формат:
140 х 215 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
954-540-019-6
Издание:
първо, май 2000 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
8.00 лв.
"За мен е чест и огромно удоволствие Култът към светците да излезе в български превод. Подобно събитие означава далеч повече, отколкото да се представи на български език една чуждоезична книга. За мен, автора, това е привилегия, оказана ми от цяла българска научна традиция, която следя с възхищение и полза за себе си в продължение на толкова десетилетия. Би могло да се каже, че този превод ме "покани" да вляза като гост в нейния дом. Този превод ме превръща в пълноправен участник в дебатите на една оживена и заредена с творчески потенциал изследователска традиция.

Преводът, който ви предстои да прочете, ще ви представи на български нещо, самото то представляващо превод. Тъй като тази книга е опит да се изрази със сетивата на съвременността религиозният език на един далечен и твърде особен период от историята на християнството в строго определен регион - култът към светците в латинския Запад в периода на Късната античност. Няма по-голяма чест за мен от това, че днес книгата ми става достояние на българските читатели. А няма да има и по-голямо удоволствие, ако тя съживи за тях религиозния опит на старинното християнство в един решаващ момент от неговото развитие.

Lege feliciter: приятно четене.

Питър Браун
Принстън, Ню Джърси
8 май 2000 г.
Из предговора към българското издание

Как се заражда и развива култът към светците в Късната античност? Какви са неговите прояви? Какви са действителните социални измерения на този култ? Кои социални слоеве са му подвластни? Дали той е проява само на така наречената "народна" религиозност, или завладява безрезервно и висшите слоеве на обществото, и образованите люде? Означава ли това явление наистина декаданс и падение или е просто закономерен исторически процес, чрез който се изявяват най-радикалните поведенчески промени в обществения живот на Западна Европа в периода IV-VII век? И кои са тези светци? Кои са тези "невидими спътници" на християнина, към които той се обръща за помощ и застъпничество пред Бога и които му оказват тази помощ чрез многобройни чудеса на изцеления и покровителство?

Интересен, нестандартен и понякога съвършено неочакван отговор на тези и на още много подобни въпроси ще намерим в книгата на един от най-известните и най-атрактивните съвременни историци Питър Браун.


Питър Браун (1935 г.) е от онези представители на съвременната мисъл, чието интелектуално влияние се разпростира върху широки кръгове европейски и американски учени - негови преки ученици, последователи и поклонници. Преподавател в All Souls College в Оксфорд, професор по история в Royal Holloway College в Лондон, професор по история и класическа филология в Калифорнийския университет в Бъркли. От 1986 г. до днес е редовен професор по история в Принстънския университет. Автор е на Августин от Хипон (1967), Светът на Късната античност (1971), Тялото и обществото (1992), която предстои на излезе на български език в издателство АГАТА-А през 2002 г., Авторитетът и свещеното (1995) и други.