Основаването на Европа
Очерк за последните хиляда години
автор: Фердинанд Зайбт
област: История, Медиевистика
Основаването на Европа
Поредица:
История, Антропология, Религии
превод от немски Силвия Вълкова, Наталия Колева, Росен Миланов
Обем:
440 стр.
Илюстрации:
именен и географски показалец, 2 географски карти
Формат:
140 х 200 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-052-0
Издание:
първо издание, 2007 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
20.00 лв.

Европа не е абстрактно понятие на университетски преподава­тели, нито бюрократичен конструкт на днешните политици. Както и европейската идея не е дете на прехода между XIX и XX век. Независимо от всички теории Европа съществува поне от хиляда години. Това е и квинтесенцията на историческото из­следване на известния немски историк Фердинанд Зайбт, дава­що отговор на въпроса кое е онова, което исторически създава Европа и е в основата на европейската идентичност. Пред нас увлекателно се разгръща не една, а много истории на Европа – на църквата и на династиите, на поклонническите пътувания, на търговията и войните, на утопиите и революциите, на гра­довете и къщите, на пътищата, облеклото, оръжията и мода­та. Но акцентът е преди всичко върху историята на всекидневието, на онова, което формира живота на „обикновения човек“.
Една блестящо разказана история на Европа – основание за днеш­ното й обединение.

Фердинанд Зайбт (1927-2003) е един от именитите съвременни германски историци. Завършва история, латински и философия в Мюнхен. Професор по средновековна история в Рурския университет в Бохум. Първи председател (от 1980 г.) на Collegium Carolinum в Мюнхен. Носи­тел на много отличия и награди. Почетен доктор на Карловия универси­тет в Прага. Автор на 14 монографии и над 200 статии, есета и доклади. Сред най-значимите му трудове са „Блясък и нищета на Средновековието“ (1987), „Карл V“ (1987), „Германия и чехите“ (1993), „Императорът и църквата“ (1997) и др. Книгата му „Основаването на Европа“ (2002) го представя за първи път пред българския читател.